S – dražby

19.2. 2022403x

Stovky lidí se cítí podvedeni společností Centrum aukcí s.r.o., která vymáhá registrační poplatky za registraci na webu „ S-dražby“, tyto osoby si dokonce vytvořily skupinu na facebooku. 

S postupem firmy Centrum aukcí s.r.o. opakovaně nesouhlasila Česká obchodní inspekce, Exekutorská komora i D test. Bohužel řada nespokojených klientů věc podceňuje, nepodává si do vydaných elektronických platebních rozkazů odpor, ty nabývají právní moci a Centrum aukcí potom argumentuje, že v desítkách případů mají pravomocná rozhodnutí, která jejich žalobě vyhověla. Je pravdou, že soudy už vydaly i několik rozsudků, ale ten, který byl vydán Okresním soudem v Bruntále dne 16.2.2022 se od nich výrazně liší. 

Do té doby byly vydávány rozsudky tzv. od stolu ve zkráceném řízení. Nyní poprvé soud řádně nařídil jednání, ke kterému pozval obě strany sporu, a při něm provedl všechny důkazy potřebné  k objasnění věci. Po provedeném jednání soud přiznal argumenty žalované strany a konstatoval, že tzv. nepojmenovaná smlouva nebyla platně uzavřena, chybělo v ní podstatná náležitost – určení ceny a tedy žalobce nemá nárok na požadovanou částku.

Protože žalobce spor prohrál, musí advokátce žalované strany zaplatit náhradu nákladů řízení.  teď mu běží 3 denní  lhůta k dobrovolnému zaplacení. Snad se jejím splněním vyhne exekuci.

Byla jsem klientkou zbavena mlčenlivosti a s jejím souhlasem zveřejňuji rozsudek, aby mohl být k užitku i dalším osobám.

JUDr. Miroslava Hustáková
Advokátka
Mobil: +420 603 355 775

Komentáře