Novela Zákona na ochranu veřejného zdraví

19.8. 2021247x

Tento návrh novely Zákona na ochranu veřejného zdraví byl zpracován pro lidi, bez přihlédnutí k jakýmkoliv politickým cílům, nežádala jej žádná zájmová skupina a z mé strany byla provedena zdarma. 

O to více mne těší, že jej podepsali poslanci nejen z hnutí ANO, ale plně se za něj postavil předseda klubu SPD Radim Fiala, který jej nechal nahrát i do systému a návrh tak získal č. Sněmovního tisku 974/0, část č. 1/8. Na seznamu předkladatelů nechybí ani zástupci TOP 09, KDU-ČSL, KSČM a ODS. 

V únoru jsem si stěžovala předsedkyni Zdravotního výboru PS profesorce Adámkové, že mne velmi bolí po příletu z dovolené noha a ona mi hned sdělila, že to je s největší pravděpodobností trombóza z dlouhého letu. A ona byla. Konstatovaly jsme, že v letadlech jsou tak blízko sedadla, že v nich nelze dost dobře provádět cvičení proti embolii. Řekla jsem, že se zkusím podívat jaké právní předpisy tuto problematiku upravují a že by se měly změnit tak, aby se při delších letech mohlo lépe předejít trombózám.

A já začala pátrat, přišel COVID a já stále hledala, ale nic na toto téma nenašla. Kontaktovala jsem řadu osob z leteckého prostředí, např. bývalého ředitele opravny Boeingu, piloty i letušky, ale všichni mi tvrdili totéž. Rozteče sedadel si určuje každý dopravce sám, sedadla se posunují na lyžinách, množství řad jde velmi rychle změnit u každého letadla a pouze z důvodu bezpečnosti letu je určena maximální hranice cestujících přímo výrobcem letadla. Je určena množstvím nouzových východů, aby při mimořádné události mohli být cestující včas evakuováni. Výrobce vůbec neřeší, zda letadlo letí 1 nebo více hodin, zda tam jsou občané menšího nebo většího vzrůstu a jaké to má dopady na jejich zdravotní stav, natož bezpečí letu. 

Po zjištění, že neexistují žádné mezinárodní dohody, které by problematiku upravovaly, jsem začala hledat ve vnitrostátních předpisech. Hygienické předpisy velmi podrobně popisují například pracovní prostředí zaměstnanců, včetně teplotního komfortu pracoviště, ale opět jsem žádnou úpravu, která by ochraňovala zdraví cestujících při letu, nenašla. Odborníci na hygienu mi sdělili, že o žádné úpravě sedadel při letu v hygienických normách, které by chránily zdraví cestujících, nic neví. 

Profesorka Adámková chtěla, abychom na podkladě vědeckých studií, které zkoumaly rizika trombóz a embolií za letu, našly takové řešení, které postaví českého občana alespoň na hranici rizika jako většinu občanů EU. Chtěla, ať je všechno odůvodněno vědeckými průzkumy a ne na základě ‘‘dojmologie‘‘ či populismu. Z dostupných materiálů jsem zjistila, že vědecké studie prokázaly, že po 4 hodinách letu už je výskyt (v ekonomické třídě letadla) 14 trombóz na 1000 cestujících. Z přílohy č. 1 důvodové zprávy návrhu zákona je zřejmé, že občané České republiky ale nelétají ani v takovýchto běžných podmínkách. Obvyklá rozteč sedadel u ekonomické třídy je 31 až 32 palců, zatímco naši občané létají v nízkonákladovém systému sotva při rozpětí 28 až 29 palců. Přičemž za dovolené platí mnohdy více peněz, než občané jiných zemí EU.

Veřejné zdraví občanů je řešeno v Zákoně na ochranu veřejného zdraví, tak logicky úprava směřuje tam. Zvolením jiného předpisu, například upravující letový provoz, by došlo k nesystémovému zásahu do úpravy ochrany zdraví, protože i např. Zákoník práce nám určuje vztahy na pracovišti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale zdraví při práci řeší Zákon na ochranu veřejného zdraví. Kosmetička vám provádí práci na základě živnostenského oprávnění, ale že nesmí ošetřovat klienta s oparem, opět řeší Zákon na ochranu veřejného zdraví. 

Právní úprava neřeší komfort cestujících, protože to není předmětem této úpravy. Chce snížit rizika závažného porušení zdraví občanů.

Tuto mnohatýdenní práci ať berou lidé jako dar z mé strany, který jim má pomoci k zachování zdraví. Velká část lidí v této době bezplatně pomáhala, pokud mohla. Někdo šil roušky, já myslela už na dobu, kdy bude koronavirus vyřešen a český občan bude moci znova létat do dalekých destinací. 

JUDr. Miroslava Hustáková
Advokátka
Mobil: +420 603 355 775

Komentáře