Pocházím z Ostravy – Nové Bělé.

 

Po absolvování Gymnázia v Ostravě – Hrabůvce v roce 1984, jsem začala studovat sociálně-právní školu v Ostravě – Porubě, odkud jsem po roce byla přijata na Právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova Universita). Vzhledem ke studijním výsledkům mi byl udělen už při absolutoriu titul doktora práv.  

 

V říjnu 1989 jsem nastoupila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Bruntále, v prosinci 1991 jsem složila justiční zkoušky. Do konce roku 1997 jsem byla soudkyní u Okresního soudu v Bruntále.

 

Od 1.1.1998 jsem advokátkou.

 

Právní služby poskytuji zejména v oblasti občanského a trestního práva.

 

Mám čisté lustrační osvědčení a jsem celoživotně bezpartijní.

Moje promoce
Na soudě

Další fotografie

Domluvit setkání

Nejlepší spojení na mě, je přímo mi zavolat 

+420 603 355 775