Specializace

Zejména se zabývám obhajobou majetkových trestných činů, právem závazkovým, dědickým, majetkovým, dědickým a rodinným. Nepovažuji za možné, aby byl klient dobře zastupován bez aktuální znalosti obou základních kodexů. Pokud obhajujete podvody z eskontních obchodů, tak musíte ovládat směnečné právo.

Advokátní kancelář

Plnohodnotně zastupuji v 
oboru trestního a občanského práva